A més de l’interior, és fonamental reformar la part visible des del carrer: la façana. La façana ha de ser vistosa i estar en harmonia amb la imatge corporativa de l’empresa, ja que generarà un increment de visites que poden arribar a convertir-se en fidels clients. Alguns dels treballs habituals a realitzar en façanes de reformes de locals comercials és revestir i/o pintar, afegir un cartell lluminós, instal·lar uns nous finestrals o instal·lar un tendal.